Nº Filigrana: ROM-2222FIL
       
FILIGRANA/WATERMARK FULL/SHEET DOCUMENT

Descripció: "ALCOY"
Estructura: Tradicional
Altura: 17 Amplada: 64
Tipus de paper: Verjurat
Posició en el full: Migcentre
Distància entre corondells (mm): 26
Nombre de corondells a l'esquerra: 4 (corondell de recolzament)
Posició en relació al text: paral·lela al text
Origen de les dades: Dades obtingudes de l'original

Nom paperer/Moli paperer: Alcoy
Localització/Població: Alacant (València)
Data: s. XIX

Description: "ALCOY"
Structure: Traditional
Height: 17 Width: 64
Kind of paper: Laid
Position on the sheet: Middle center
Distance between wires (mm): 26
Numbers of wires on the left: 4 (support wire)
Position relative to the text: Parallel to the text
Data source: Data obtained from the original

Name paper maker/paper mill: Alcoy
Location of the paper mill: Alacant (València)
Date: s. XIX


Notice: Undefined index: Condition in /var/www/html/dgcpaac/dgcpaac-gencat.php on line 197
Altura del full: 213
Amplada del full: 309
Format: In-4º
Estat de conservació: Regular (enfosquiment generalitzat)


Notice: Undefined index: Condition in /var/www/html/dgcpaac/dgcpaac-gencat.php on line 203
Height of sheet: 213
Width of sheet: 309
Format: In-4º
Conservation condition: Regular (general dimming)

Institució: Centre de Documentació de Cultura Popular
Fons: Fons Joan Amades
Signatura: ROM-2222
País d'ús del paper: Espanya
Títol/resum: Curioso romance, y general batalla, que ordinariamente sucede entre los suegros y yernos, suegras y nueras, y deseada de ninguno ...
Impressor: Córdoba: en la Oficina de D. Luis Ramos y Coria
Referència handl: http://hdl.handle.net/10687/293442

Institution: Centre de Documentació de Cultura Popular
Background: Fons Joan Amades
Signature: ROM-2222
Country: Spain
Title/Abstract: Curioso romance, y general batalla, que ordinariamente sucede entre los suegros y yernos, suegras y nueras, y deseada de ninguno ...
Printer: Córdoba: en la Oficina de D. Luis Ramos y Coria
Handl reference: http://hdl.handle.net/10687/293442

The research was carried out by Ariadna Olivé, on the occasion of the final master’s work done in the Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. All images of watermarks and photographs shown on this page are property of the Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura. The presentation of the page was carried out by Gabriel García and Emanuel Wenger (Vienna, ÖAW)